Bewustwording, Inspiratie, Motivatie, Informatie (B.I.M.I)

Schuldpreventiebureau

Ambivert Consultancy is ervan overtuigd dat je mensen alleen kan helpen als zij ook daadwerkelijk zelf geholpen willen worden en niet omdat een ander het zegt. Veel mensen beseffen zich niet dat factoren zoals opvoeding, omgeving, gewoonte van invloed zijn op hun financiele gedrag.

B.I.M.I

Zoals hierboven aangegeven is het de mate waarin iemand financieel zelfredzaam is afhankelijk van een aantal factoren. Mensen moeten eerst zelf in balans zijn om hun financiën in balans te krijgen. Vandaar dat Ambivert Consultancy niet alleen aandacht besteed aan het financiële aspect uit mensen hun leven. Ambivert Consultancy geeft B.I.M.I. als basis voor het vergroten van de financiële zelfredzaamheid. De B.I.M.I basis zal nader uitgelegd worden om een beter beeld te krijgen.

Bewustwording
Mensen moeten eerst bewust worden van hun financieel gedrag. Ze moeten tot besef komen dat hun geldgedrag onnodige financiële en fysiek problemen oplevert. Vaak is het besef er niet of weten ze niet precies wat de onderliggende oorzaak is, dit gebeurt pas als iemand anders hun geldgedrag reflecteert. Daarom staat bewustwording op de eerste plaats.

Inspiratie
Inspiratie kan zowel van binnenuit als van buitenaf komen. Door het delen van mijn eigen ervaringen probeer ik mensen te inspireren. Ik wil ze laten zien dat er altijd mogelijkheden zijn om je doelen te bereiken.

Motivatie
Een belangrijk onderdeel van gedrag is de motivatie: iemand moet bereid zijn om te werken aan zijn problemen. Dit is een lastig onderdeel want niet iedereen staat hier open voor. Sommige mensen zijn bang voor het onbekende en willen daardoor gewoontes niet doorbreken. Inzichten uit de gedragswetenschappen kunnen gebruikt worden om motivatie te vergroten en mensen te activeren om financieel gezond gedrag vol te houden.

Informatie
Behalve de bovenstaande punten is er natuurlijk ook informatie nodig om je financieel gedrag te veranderen. Zo moet men natuurlijk op de hoogte zijn van de financiële rechten en plichten, en hoe je ze kan verkrijgen. De overheid verwacht dat men financieel zelfredzaam is en verstrekt grotendeels alle financiële informatie digitaal. Behalve informatie over de financiën is het ook belangrijk om te kijken op welke vlakken er meer informatieverstrekking nodig is. Men kan door verschillende redenen financieel uit balans zijn. Daarom moet er gekeken worden naar de behoefte van deelnemers.