Werkgevers

Schuldpreventiebureau

Schuldpreventie binnen u organisatie

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Als werkgever bent u 13.000 euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient.  Deze kosten zitten met name in het verwerken van het loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies. Personeel met schulden vormt niet alleen een groot financieel risico voor u organisatie maar ook voor hun zelf. Als werkgever wilt u natuurlijk ook duurzaam investeren in u personeel, aangezien zij de drijvende motor zijn achter het bedrijf.

Werkgevers zijn pas in een laat stadium op de hoogte zijn van de financiële problemen. Meestal als er loonbeslag wordt gelegd, of wanneer de werknemer om een voorschot vraagt. Ook vraagt u zich als werkgever af of het geen schending van de privacy is om te bemoeien met financiële problemen van uw werknemers. Want voor veel mensen is praten over schulden op de werkvloer nog taboe.

Een financieel gezonde en veerkrachtige werknemer werkt met meer aandacht en heeft ruimte om vooruit te kijken. Hierdoor kunt u als werkgever kosten besparen. Financiële zelfredzaamheid zorgt voor rust in het hoofd, waardoor uw werknemers betere beslissingen kunnen nemen en schulden kunnen worden voorkomen. U kunt uw werknemer de mogelijkheid bieden om financieel zelfredzaam te worden. Op deze manier beschermt u niet alleen u bedrijf maar draagt u ook een steentje bij aan de oplossing van een groot maatschappelijk probleem.

Ambivert stijl
Werknemers moet je uit hun comfort-zone halen. Dit betekent letterlijk dat je ze op hun gemak moet stellen om openbaarheid van zaken te kunnen krijgen. Vaak vinden werknemers het prettiger om deze persoonlijke informatie te delen met iemand die buiten de organisatie staat. Daarnaast zijn er volgens Ambivert Consultancy 4 pijlers waar men zich op moet richten als het gaat om financiële zelfredzaamheid namelijk BIMI:

B= Bewustwording

I= Inspiratie

M= Motivatie

I= Informatie

Een uitgebreide toelichting van het BIMI concept kun u terugvinden op de website onder het kopje BIMI.

Training
In de training financieel zelfredzaam ontdek de werknemer wat er bij hem/haar op onbewust niveau speelt om bepaalde financiële keuzes te maken. Ook leren ze wat de mogelijke oorzaken en motieven kunnen zijn die van invloed kunnen zijn op hun geldgedrag. Tevens worden ze ingelicht over hun financiële rechten en plichten, en welke financiële procedures zij moeten volgen om hun rechten te verkrijgen .Ambivert Consultancy vergroot de financiële zelfredzaamheid van uw werknemers. Wilt u uw werknemers ook graag deze mogelijkheid aanbieden neem dan contact op om meer informatie te krijgen over trainingen op maat.