LIFE

Schuldpreventiebureau

Achtergrond

Project LIFE is opgezet om de financiële redzaamheid van alleenstaande moeders
uit de stad Groningen en Leeuwarden te vergroten. LIFE staat voor:

Balans
Vitaliteit
Financiën
Gezin

Het LIFE project is ontwikkeld door Schuldpreventiebureau Ambivert Consultancy en
maakt onderdeel uit van het Aegon programma van Stap Vooruit. Met het maatschappelijke programma ‘Stap vooruit’ – de opvolger van het ‘Van Schulden naar Kansen’ – probeert Aegon een bijdrage te leveren aan een groot bestrijden van een groot maatschappelijk probleem namelijk armoede. Het LIFE project richt zich op de doelgroep alleenstaande moeders. Waarom nou specifiek deze doelgroep?

De powervrouwen!

De helft van de alleenstaande moeders leeft in armoede of heeft moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Bijna een op de vijf moeders leeft van een bijstandsuitkering, maar ook in de groep werkende armen zijn alleenstaande moeders oververtegenwoordigd. Een opeenstapeling van problemen zorgt ervoor dat alleenstaande moeders moeilijk uit de armoedespiraal komen. Klem tussen werk dat geen rekening houdt met hun zorgtaken, beleid dat niet is afgestemd op hun specifieke situatie en het thuis alleen voor alle huishoudelijke en zorgtaken staan. Ze kunnen geen kant op. Tijd of financiële ruimte om hun situatie te verbeteren, ontbreekt. Vaak zijn ze gestrests/overbelast en hebben ze moeite met het creëren
van balans. Om die balans te creëren en te bewaren id het LIFE project ontwikkeld.


Project LIFE richt zich op 3 doelen:
• Creëren van balans binnen het gezin
• Financiële weerbaarheid vergroten
• Creëren van nieuwe kansen (werk/opleiding/ondernemerschap)


Voor wie is LIFE? LIFE is voor alleenstaande moeders die:
· tussen de 18 t/m 45
· rondkomen van een uitkering (bijstand, WW of Wajong)
. werken met een minimuminkomen
· (dreigende) schulden hebben
. minimale basisniveau Nederlands
. wonen in Groningen/Leeuwarden

Duur LIFE-traject
Een LIFE-traject bestaat uit 7 interactieve workshops en coaching. Het traject duurt 7 weken. Per traject kunnen er maximaal 8 deelnemers ingeschreven worden. In totaal worden er 4 trajecten aangeboden in de stad
Groningen (Maart 2022/ September 2022). Tevens wordt er 1 traject aangeboden
in Leeuwarden (start nader bekend te maken).

Wat is een interactieve workshop?
Een interactieve workshop is een workshop waarin alles draait om bewustwording.
Tijdens de workshop staat de deelnemer centraal. Door middel interactieve spellen
en persoonlijke opdrachten worden ze gestimuleerd om actief bezig te gaan met
hun talenten, doelen en obstakels. Naast het volgen van de gezamenlijke
workshops krijgt de deelnemers ook coaching.

Meer informatie over het LIFE project? Download dan de informatiebrochure hieronder!