Diensten

Schuldpreventiebureau

Ambivert Consultancy verzorgt workshops en trainingen op maat ter bevordering van de financiële zelfredzaamheid.

Inhoud workshop/training

Ambivert Consultancy verzorgt workshops en trainingen waarbij de beleving van de deelnemer het uitgangspunt is; wat hij/zij voelt, vindt en wil bereiken op het gebied van financiële zelfredzaamheid.  Zijn of haar specifieke vragen op dit gebied staan tijdens deze belevingstraining centraal. Het is een methode van preventieve voorlichting die aansluit op en recht doet aan iemands persoonlijkheid en rekening houdt met zijn/haar beleving van de situatie en omstandigheden. De workshop/training bestaat uit een aantal onderdelen.

  • Financiën
  • gezondheid
  • positiviteit
  • doelen stellen

De inhoud van de workshops of training wordt in goed overleg afgestemd op de doelgroep. Indien er persoonlijke wensen of ideeën zijn met betrekking tot financiële zelfredzaamheid kunt u dat altijd aangeven.

Doel van de workshop/training

Het uiteindelijke doel is het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de deelnemers zowel op korte als op lange termijn. Tevens is het creëren van balans en het leren omgaan met stress een belangrijk uitgangspunt.

Voor wie

Werknemers
Scholieren/Studenten
Particulieren

Praktische informatie

Duur workshop: afgestemd op de doelgroep
Plaats: Op locatie of in overleg nader te bepalen.
Aantal deelnemers: afhankelijk van de doelgroep
Kosten: Vrijblijvend wordt er voor u een offerte gemaakt.