Schuldpreventie

Schuldpreventiebureau

Wat is schuldpreventie?

Schuldpreventie houdt in dat je van tevoren in actie komt voordat er financiële problemen ontstaan.Tevens kan preventie ingezet worden om grotere financiële problemen of herhaling te voorkomen. Volgens het NIBUD wordt schudlpreventie als volgt omschreven:

“Schuldpreventie is een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die er op gericht zijn dat mensen financieel vaardig worden en zich zo gedragen dat zij hun financiën op orde houden.”