Trainingen voor studenten

Schuldpreventiebureau

MBO STUDENTEN

37% van de mbo’ers van 18 jaar en ouder heeft momenteel een schuld. Eén op de vier heeft betalingsachterstanden. En 15 % van de jongeren geeft zelf aan dat ze het moeilijk vinden om met hun financiën om te gaan.

HBO STUDENTEN

27 % van de studenten heeft een betalingsachterstand of roodstand. 73 % van de studenten hebben een studieschuld bij de DUO (NIBUD). De oorzaak hiervan ligt niet alleen in het houden van een slechte administratie maar meer in het gedrag van de studenten.
Sommige studenten zijn overoptimistisch en denken dat ze hun lening later wel ”even” terug kunnen betalen. Terwijl andere studenten van elke geleende euro nachten wakker kunnen liggen. Behalve de studielening zijn er ook andere financiële keuzes die studenten maken zonder zich bewust te zijn van de gevolgen. Hierbij speelt impulsiviteit en sociale druk een grote rol.

In hoeverre een student financieel zelfredzaam is hangt af van een aantal factoren namelijke:

Financiële opvoeding/leeftijd
Situatie / omgeving waar ze in zitten
Motivatie/ gewoonte
Houding en vaardigheden

Al deze factoren bij elkaar bepalen de mate van financiële zelfredzaamheid van jongeren. Daarnaast moeten ze dagelijks ‘veel verleidingen weerstaan’ en komen daardoor regelmatig in de problemen. De dagelijkse verlokkingen van Social media en influencers zijn talrijk en stevig. Vandaar dat er vroegtijdig ingegrepen moet worden om studenten bewust te maken van hun financieel gedrag en de consequenties daarvan.

WAT KUNT U DOEN?

Financieel gezonde studenten hebben een voorsprong op de arbeidsmarkt. Als onderwijsinstelling wil je graag studenten een mogelijkheid geven om financieel zelfredzaam te worden. Op deze manier draagt u als onderwijsinstelling een steentje bij aan het oplossen van een groot maatschappelijk probleem.

Studenten moet je uit hun comfort-zone halen. Dit betekent letterlijk dat je ze op hun gemak moet stellen om openbaarheid van zaken te kunnen krijgen. Vaak vinden studenten het prettiger om deze persoonlijke informatie te delen met iemand die buiten de onderwijsinstelling staat. Hiervoor is de workshop van Ambivert Consultancy een geschikte aangelegenheid.

AMBIVERT HELPT!

Tijdens de workshop ontdek de student wat er bij hem/haar op onbewust niveau speelt om bepaalde financiële keuzes te maken. Ook leert hij/zij wat de mogelijke oorzaken en motieven zijn die van invloed hebben op hun geldgedrag. Daarnaast wordt de student ingelicht over haar/zijn financiële rechten en plichten, en welke procedures hij/zij moet volgen om die rechten te verkrijgen. Op deze manier werkt Ambivert Consultancy samen met studenten aan het vergroten van de financiële zelfredzaamheid.