Trainingen voor werknemers

Schuldpreventiebureau

SCHULDEN OP DE WERKVLOER

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen (NIBUD). Als werkgever bent u 13.000 euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen. Deze kosten zitten met name in het verwerken van het loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies. Personeel met schulden vormt niet alleen een groot financieel risico voor uw organisatie, maar ook voor uw medewerkers zelf. Als werkgever wilt u natuurlijk ook duurzaam investeren in u personeel, aangezien zij het belangrijkste kapitaal van de onderneming zijn.

WAT KUNT U DOEN?

Werkgevers zijn pas in een laat stadium op de hoogte van de financiële problemen. Meestal pas als er loonbeslag wordt gelegd, of wanneer de werknemer om een voorschot vraagt. Ook vraagt u zich wellicht als werkgever af of het geen schending van de privacy is om u te bemoeien met financiële problemen van uw werknemers. Want voor veel mensen is praten over schulden op de werkvloer nog taboe. Om werknemers met financiële problemen te helpen moet je ze eerst uit hun comfort-zone halen. Dit betekent letterlijk dat je ze op hun gemak moet stellen om openbaarheid van zaken te kunnen krijgen. Vaak vinden werknemers het prettiger om deze persoonlijke informatie te delen met iemand die buiten de organisatie staat

Ambivert Consultancy richt zich op 4 pijlers als het gaat om de financiële zelfredzaamheid van uw werknemers namelijk BIMI:

B= bewustwording

I= inspiratie

M= motivatie

I= informatie

Een financieel gezonde werknemer werkt met meer aandacht en heeft daardoor meer ruimte om vooruit te kijken. Hierdoor kunt u als werkgever kosten besparen. U kunt uw werknemer een training aanbieden om financieel zelfredzaam te worden en te blijven. Op deze manier beschermt u niet alleen uw bedrijf maar draagt u ook een steentje bij aan de oplossing van een groot maatschappelijk probleem.